ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.บึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด บึงนครปรางค์กู่งามกระเดื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม กิจกรรมทฤษฎีของพ่อหลวง ปวงประชาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำสไบลายขิต ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ แม่น้ำชีไหลผ่าน หมู่บ้านเขียวขจี มีตลาดค้าขาย ศูนย์หญิงชายวัยเตาะแตะ ยึดหลักแก้ปัญหา นำพาเศรษฐกิจ

​​ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

​​ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000008
วานนี้ 000006
เดือนนี้ 000122
เดือนก่อน 000328
ปีนี้ 003733
ปีก่อน 004553
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 1 พ.ย. 65(ดู 125) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ - 1 เม.ย. 65(ดู 70) 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) - 2 มี.ค. 65(ดู 109) 
  สรุปมาตรการเปิดศพด. ภาคเรียนที่ 2/2564 - 10 ก.พ. 65(ดู 122) 
  กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ( ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 )  - 31 ม.ค. 65(ดู 122) 
  จดหมายข่าว การชำระภาษี - 25 ม.ค. 65(ดู 118) 
  การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน - 19 ม.ค. 65(ดู 117) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ระหว่างเดือน ตุลาคม2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565 - 1 เม.ย. 65(ดู 81) 
  ประกาศราคากลาง โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ - 21 พ.ค. 63(ดู 382) 
  ประกาศราคากลาง โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ - 20 พ.ค. 63(ดู 383) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ( โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ ) - 19 พ.ค. 63(ดู 366) 
  ประกาศราคากลาง โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านโนนราษี - 12 พ.ค. 63(ดู 377) 
  ประกาศราคากลาง โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านสังข์ - 12 พ.ค. 63(ดู 398) 
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านสองพี่น้อง - 28 เม.ย. 63(ดู 383) 

ภาพกิจกรรม

สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย (ดู 48)

กิจกรรม 5ส. ประจำเดือน เมษายน 2565 (ดู 49)

ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ

ลูกประคบสมุนไพร (ดู 58)

เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ดู 60)

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 7533)

เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง (บรมพุทโธร้อยเอ็ด ) (ดู 1978)

ดาวน์โหลดใหม่

  แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.2566-2570 ครั้งที่ 4 : [25 ก.ค. 65]
  แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 : [13 มิ.ย. 65]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 : [8 เม.ย. 65]
  ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน : [8 เม.ย. 65]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ : [1 เม.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ( สขร.1 ) : [1 เม.ย. 65]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน : [1 เม.ย. 65]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน : [1 เม.ย. 65]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สขร.1 : [31 มี.ค. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้