บึงนครปรางค์กู่งามกระเดื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม กิจกรรมทฤษฎีของพ่อหลวง ปวงประชาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำสไบลายขิต ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ แม่น้ำชีไหลผ่าน หมู่บ้านเขียวขจี มีตลาดค้าขาย ศูนย์หญิงชายวัยเตาะแตะ ยึดหลักแก้ปัญหา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

​​ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

​​ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯกฎหมายท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000007
วานนี้ 000005
เดือนนี้ 000014
เดือนก่อน 000303
ปีนี้ 004193
ปีก่อน 004557
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร - 6 ต.ค. 64(ดู 31) 
  ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร - 6 ต.ค. 64(ดู 19) 
  รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงนคร - 30 มิ.ย. 64(ดู 80) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 - 30 ก.ย. 63(ดู 82) 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล สายบ้านขาม-บ้านไผ่ ม.8,9 - 27 พ.ค. 63(ดู 215) 
  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านอีเตี้ย - 27 พ.ค. 63(ดู 192) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ( โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ ) - 19 พ.ค. 63(ดู 190) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

รับสมัคร ส.อบต. - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร (ดู 27)

บึงนครสู้โควิด (ดู 54)

ผลิตภัณฑ์ตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 4725)

เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง (บรมพุทโธร้อยเอ็ด ) (ดู 1680)

ลิ้งราชการ

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏืบัตการป้องกันการทุจริต : [12 พ.ค. 64]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล : [19 เม.ย. 64]
  ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล : [19 เม.ย. 64]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล : [19 เม.ย. 64]
  รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ : [19 เม.ย. 64]
  แผนพัฒนาบุคลากร 2564 : [19 เม.ย. 64]
  รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2564 : [19 เม.ย. 64]
  นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : [19 เม.ย. 64]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) : [19 เม.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร