บึงนครปรางค์กู่งามกระเดื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม กิจกรรมทฤษฎีของพ่อหลวง ปวงประชาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำสไบลายขิต ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ แม่น้ำชีไหลผ่าน หมู่บ้านเขียวขจี มีตลาดค้าขาย ศูนย์หญิงชายวัยเตาะแตะ ยึดหลักแก้ปัญหา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

​​ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

​​ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯกฎหมายท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000001
วานนี้ 000015
เดือนนี้ 000560
เดือนก่อน 000225
ปีนี้ 003390
ปีก่อน 004557
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงนคร - 30 มิ.ย. 64(ดู 41) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 - 30 ก.ย. 63(ดู 31) 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล สายบ้านขาม-บ้านไผ่ ม.8,9 - 27 พ.ค. 63(ดู 186) 
  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านอีเตี้ย - 27 พ.ค. 63(ดู 161) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ( โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ ) - 19 พ.ค. 63(ดู 163) 
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นๆ - 10 เม.ย. 63(ดู 355) 
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านสังข์ - 29 ต.ค. 62(ดู 195) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

บึงนครสู้โควิด (ดู 26)

สถานที่กักตัว บ้านอีเตี้ย-บ้านสองพี่น้อง ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 31)

ผลิตภัณฑ์ตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 3934)

เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง (บรมพุทโธร้อยเอ็ด ) (ดู 1610)

ลิ้งราชการ

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏืบัตการป้องกันการทุจริต : [12 พ.ค. 64]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล : [19 เม.ย. 64]
  ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล : [19 เม.ย. 64]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล : [19 เม.ย. 64]
  รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ : [19 เม.ย. 64]
  แผนพัฒนาบุคลากร 2564 : [19 เม.ย. 64]
  รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2564 : [19 เม.ย. 64]
  นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : [19 เม.ย. 64]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) : [19 เม.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร