รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 4

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   1 เม.ย. 65 76
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏืบัตการป้องกันการทุจริต   12 พ.ค. 64 148
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)   19 เม.ย. 64 111
ข้อตกลงการปฏิบัติราชหาร   16 มิ.ย. 63 154
ข้อตกลงการปฏิบัติราชหาร   16 มิ.ย. 63 365
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ   16 มิ.ย. 63 416
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ   16 มิ.ย. 63 564
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ   16 มิ.ย. 63 249
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ   16 มิ.ย. 63 365